SMK Desa Perdana © All rights reserved Privacy Policy | Terms of Use

Halaman Utama.Pentadbiran.Hal Ehwal Murid.Kokurikulum.Akademik.
Panitia Sejarah

En Karunamurthy a/l  Murugayah

Pn Marsh a/p S.Soosay

Ketua Panitia

Pn Pardeep Kaur

 

a/p Satwant Singh

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Cik Rosyima Bt Rosli

Pn R.K Shanti Latha a/p Krishnasamy

Sambutan Bulan Kemerdekaan Tahun 2018