SMK Desa Perdana © All rights reserved Privacy Policy | Terms of Use

Halaman Utama.Pentadbiran.Hal Ehwal Murid.Kokurikulum.Akademik.
Panitia Matematik

Pn Azlida Bt Embong

Ketua Panitia

Pn Hanimah Bt Mohamad

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Cik Lai Seit Teng

Pn Dayang Anni Bt Baharom

 

Pn Zaheera Bt Zainal Abidin

Pn Nur Hafizah Bt Hasan

Pn Nur Maisarah Bt Tajuddin