SMK Desa Perdana © All rights reserved Privacy Policy | Terms of Use

Halaman Utama.Pentadbiran.Hal Ehwal Murid.Kokurikulum.Akademik.
Panitia Reka Bentuk Teknologi

Pn Cheong Sok Ting

Pn Norhasniza Bt Mat Akhir

Ketua Panitia

Pn Nooraini Awanis Bt Md Noor

Pn Siti Halijah Bt Rosli

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Pn Nur Aimie Bt Abd Wadud

Pn Nur Hafizah Bt Hassan