SMK Desa Perdana © All rights reserved Privacy Policy | Terms of Use

Halaman Utama.Pentadbiran.Hal Ehwal Murid.Kokurikulum.Akademik.
Panitia Geografi

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Ketua Panitia

Pn Fauziah Bt Surahman

Pn Shahrina Bt Omar

Pn Zukmawati Bt

Marzuki

Aktiviti Kelas

Aktiviti : Menentukan arah menggunakan kompas
Bahan Pengajaran & Pembelajaran

HSP Tingkatan 1

Kepentingan tanah tinggi

Cik Rosyima