SMK Desa Perdana © All rights reserved Privacy Policy | Terms of Use

Halaman Utama.Pentadbiran.Hal Ehwal Murid.Kokurikulum.Akademik.
Panitia Bahasa Melayu

Pn Ros Zanaria Bt Mohamed Yusof

Pn Tan Lee Ha

Pn Patonah Bt Sidek

Ketua Panitia

Pn Rosilah Bt Ali

Pn Wan Zuliyati Bt Wang Mustafa

En Nuden Bin Muhammad

PnSatina Aishah Bt Ali

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Pn Ezira Bt Mat Rasdi

En Sham Bin Abd Rahman