SMK Desa Perdana © All rights reserved Privacy Policy | Terms of Use

Halaman Utama.Pentadbiran.Hal Ehwal Murid.Kokurikulum.Akademik.
Panitia Bahasa Inggeris

Pn Ampigai a/p Periasamy

Pn Krishnaveni a/p S.Oodayabalan

Ketua Panitia

Pn Anpumalar a/p Singaram

Pn Lilly a/p S.Kulanthai

Pn Yasogee a/p Pechumuthu

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Cik Rahilah Bt Ahmad

Pn Hemadevi

Pn Pardeep Kaur

a/p Satwant Singh

Cik Tay

Pn Chan Siew Wey